Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

BAZA WIEDZY O FRANKACH – Co oznacza, „odfrankowienie” umowy?

Data publikacji: 2020-05-04

„Odfrankowienie” oznacza, iż umowa nadal trwa zaś nadal pomiędzy stronami, z tą jednak różnicą, iż zostaje pozbawiona, ze skutkiem od daty jej zawarcia, powiązania z kursem waluty obcej. Skutkuje to koniecznością zwrotu przez bank kwoty nadpłaconej na skutek zawartego w umowie i stosowanego przez bank mechanizmu indeksacji oraz, co najistotniejsze, zmianą kształtu umowy na przyszłość i znacznym zmniejszeniem salda zadłużenia wyrażonym w PLN.