Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

BAZA WIEDZY O FRANKACH – Przedawnienie roszczeń – czy jest się czego obawiać?

Data publikacji: 2020-04-30

Roszczenia o charakterze majątkowym ulegają przedawnieniu. W przypadku dochodzenia roszczeń z umów kredytowych powiązanych z kursem CHF dotyczy to roszczenia o zwrot określonych kwot pieniężnych będących skutkiem uznania umowy za nieważną bądź też uznania zawartego w umowie mechanizmu indeksacji za niezgody z prawem, a przez to bezskuteczny. Roszczenia o charakterze majątkowym przedawniają się z upływem lat 10 – jeżeli chodzi o roszczenia wymagalne do 9 lipca 2018 r., zaś w przypadku roszczeń wymagalnych po tej dacie, z upływem lat 6 (od 9 lipca 2018 r. skróceniu uległy bowiem terminy przedawnienia roszczeń). Przedawnienie rozpoczyna się i biegnie osobno dla każdej z opłaconych rat.


Nawet jeżeli więc umowa zawarta została ponad 10 lat temu, to nie ma się czego obawiać. Nadal możesz kwestionować zgodność zawartych w umowie zapisów i dochodzić roszczeń majątkowych od banku. Jedyne czego możesz doświadczyć, to uznanie części roszczeń za przedawnione. Z reguły jest to jednak jest to niewielka część tego, o co walczmy w sprawach frankowych. W sprawach o roszczenia z umów powiązanych z kursem waluty obcej walczymy bowiem przede wszystkim o unieważnienie umów, względnie o zmniejszenie salda zadłużenia poprzez pozbawienie go jakiegokolwiek związku z kursem waluty obcej CHF.