Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Droga sądowa w sprawach o zaniżone dotacje za lata 2010-2014

Data publikacji: 2019-12-29

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 8 listopada 2019 r. wydanym w sprawie III CZP 29/19 przesądził o możliwości dochodzenia na drodze sądowej roszczeń o zapłatę kwot zaniżonych dotacji za lata 2010 -2014

Sąd Najwyższy wskazał, iż artykuł 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (jedn. tekst: Dz.U.  z 2017 r., poz. 2203) nie  wyłącza drogi sądowej do dochodzenia po dniu 1 stycznia 2018 r. w postępowaniu przed sądem powszechnym roszczeń dotyczących dotacji przyznawanych niepublicznym przedszkolom w okresie przed dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.).