Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Martyna Janicka – młodszy prawnik

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym, prawie finansowym oraz w prawie ochrony konsumenta.

W Kancelarii zajmuje głównie sprawami związanymi z dochodzeniem roszczeń związanych z umowami kredytowymi powiązanymi z kursem waluty obcej (CHF, EURO, USD).
Odpowiedzialna za kontakt z klientami Kancelarii i bieżącą weryfikację postępowań. Podejmuje działania na etapie przedsądowym i sądowym.

Obecnie studentka II roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.