Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Obsługa prawna firm

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, jak i spółek prawa handlowego, różnych branż.

W tym zakresie oferujemy m.in.:

  • opracowanie kompleksowej dokumentacji w procesie zakładania, łączenia, podziału, przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego,
  • przygotowanie i wdrożenia regulaminów i innych wewnętrznych aktów organizacyjnych, a także umów i porozumień w zakresie dotyczącym funkcjonowania spółek prawa handlowego;
  • doradztwo i pomoc prawną przy zawieraniu umów handlowych;
  • reprezentowanie w sporach sądowych, w tym między innymi w sporach związanych z naruszeniem praw własności przemysłowej, w tym praw autorskich czy czynów nieuczciwej konkurencji;
  • pomoc prawną w zakresie windykacji należności.