Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Prawo oświatowe

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej publicznych i niepublicznych podmiotów sektora oświaty, w tym w szczególności żłobków, przedszkoli oraz szkół, zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

Doradzamy i reprezentujemy we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem sektora oświaty, w tym w szczególności w sprawach dotyczących:

  • dotacji i subwencji,
  • zakładania i organizacji placówek, jak również ich prawidłowego funkcjonowania i zarządzania,
  • reprezentowania przez sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi organami.