Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Obsługa prawna Spółdzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno Spółdzielni, jak i Wspólnot Mieszkaniowych. Doradzamy w skomplikowanej problematyce dotyczącej nieruchomości, jak również reprezentujemy w procesach sądowych.
W ramach świadczonej pomocy prawnej oferujemy m.in. pomoc przy:

  • przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego we własność,
  • opracowaniu oraz opiniowaniu umów cywilnoprawnych,
  • opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów uchwał, regulaminów i statutów,
  • windykacji należności od dłużników (zarówno na etapie przedsądowym, sądowym, jak i egzekucyjnym),
  • dochodzeniu roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,
  • uregulowaniu stanów prawnych nieruchomości wspólnych i służebności gruntowych.