Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Od 22 lipca nowe zasady udzielania kredytów hipotecznych

Data publikacji: 2017-07-21

W dniu 22 lipca wchodzi w życie nowa ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
Celem ustawy jest przede wszystkim skuteczniejsza ochrona kredytobiorców, którzy zawierają umowy np. o kredyt mieszkaniowy. Ustawa zawiera w sobie szereg regulacji, które do tej pory były normowane w różnych aktach prawnych, dzięki czemu nie będzie już problemów z odnalezieniem niezbędnych przepisów prawa.

Zgodnie z ustawą, umowę o kredyt hipoteczny będą mogły zawierać z kredytobiorcami wyłącznie Banki oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Wprowadzono również nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz rejestr firm pożyczkowych. To niezwykle istotne zmiany dla każdego kredytobiorcy, dzięki którym będzie on mógł się poczuć pewniej przy podejmowaniu tak ważnej decyzji, jaką jest zawarcie umowy o kredyt hipoteczny.

Novum niniejszej ustawy jest wprowadzenie prawa do odstąpienia przez Klienta od umowy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Ustawa wprowadza również konieczność jasnego przedstawiania warunków kredytu oraz informowania Klientów o ryzyku wzrostu stóp procentowych, a także wprowadzenia do umów zapisu dotyczącego wcześniejszej spłaty kredytu. Dla Konsumentów istotną informacją jest również, wprowadzone zgodnie ze znowelizowaną ustawą, uprawnienie Banku, na podstawie którego będzie on mógł pobierać prowizję, w przypadku spłaty kredytu przed upływem trzech lat od zawarcia umowy.
Więcej informacji na temat nowej ustawy o kredycie hipotecznym znajdą Państwo na stronie internetowej Rzecznika Finansowego pod adresem: https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Nowe_zasady_udzielania_kredytow_hipotecznych__22617