Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Prezes UOKIK po raz koleny prezentuje stanowisko zawierające istotny pogląd dla sprawy

Data publikacji: 2016-09-26

Prezes UOKIK wydał kolejny istotny pogląd w sprawie dotyczącej roszczeń konsumentów. Podobnie, jak w przypadku poprzednio wydanych poglądów, także i w tym przypadku chodzi o roszczenia klientów banku w związku z kredytem CHF.

Sprawa na gruncie której wydany został przedmiotowy pogląd dotyczy klientów mBanku S.A. i zawartego w umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF, postanowienia dotyczącego przesłanek zmiany oprocentowania kredytu.

Chodzi o postanowienie, zgodnie z którym: „Zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji”.

W ocenie Prezesa UOKiK ww. klauzula stanowi niedozwolone postanowienie umowne . Uprawnia ona bowiem bank do arbitralnej decyzji w sprawie zmiany oprocentowania, a konsumenci nie maja możliwości zweryfikowania zasadności takiego działania. Przesłanki wskazane są przez bank zbyt ogólnie, brak jest informacji kiedy zmiany mogą być wprowadzone oraz w jaki sposób wpłyną na oprocentowanie.

Więcej na ten temat: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12577