Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Rzecznik Finansowy skierował do SN pytanie w sprawach kredytów CHF

Data publikacji: 2020-10-23

Rzecznik Finansowy wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Dotyczą one zasad, według których klient i bank powinny rozliczyć kredyt “walutowy” w przypadku uznania umowy za nieważną tj. czy zastosowanie znaleźć powinna tzw. teoria salda, czy też teoria dwóch kondykcji.

Jak wskazał Rzecznik Finansowy – z jego obserwacji wynika, że po przełomowym wyroku w sprawie państwa Dziubaków sądy coraz częściej uznają umowy tzw. kredytów „walutowych” za nieważne bądź bezskuteczne w całości lub części, z uwagi na abuzywność niektórych postanowień. Chodzi tu w szczególności o umowy przewidujące mechanizm indeksacji lub denominacji kredytu do waluty obcej i uznaniowy sposób określenia jej kursu. Brak jest jednak jednolitości stanowiska co do sposobu rozliczenia umowy kredytowej w przypadku uznania przez sąd jej nieważności.

Jasne stanowisko Sądu Najwyższego zapewni przewidywalność orzecznictwa i ułatwi odjęcie decyzji o dochodzeniu swoich praw.

Szczegóły dostępne na stronie:

https://rf.gov.pl/…/wniosek-rzecznika-finansowego-do…/