Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Wyrok unieważniający umowę kredytu indeksowanego Banku BPH

Data publikacji: 2022-01-28

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż w dniu 11 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny w osobie SSO Magdaleny Ławrynowicz unieważnił (w sentencji wyroku) umowę zawartą przez Klientów Kancelarii z Bankiem BPH (dawny GE Money Bank) oraz zasądził zwrot dochodzonych przez kredytobiorców kwot.


Sprawa jest szczególna przede wszystkim z uwagi na fakt, iż nie była to pierwsza umowa kredytu powiązanego z kursem waluty CHF zawarta przez powodów oraz, co istotne, z uwagi na fakt zarejestrowania przez powoda w kredytowanej nieruchomości działalności gospodarczej bank kwestionował status konsumenta. Ponadto przypomnieć należy, iż przedmiotem oceny Sądu był wzór umowy w którym kurs wynikający bankowej tabeli kursów walut obcych ustalany był w oparciu o kurs średni NBP korygowany odpowiednio marżą banku.

Sprawa prowadzona była pod sygnaturą XVIII C 2214/19.
Wyrok nie jest prawomocny. Czekamy na apelację ze strony banku.