Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje w okresie stanu wojennego

Data publikacji: 2019-02-08

W ostatnim czasie zakończyła się prowadzona przez Kancelarię sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Klienta Kancelarii kwotę 90.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz kwotę ponad 45.000 złotych tytułem odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności.
Sprawę prowadziła mec. Aneta Zaleska.

Mimo, iż ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, pozwalająca dochodzić określonych roszczeń za represje stanu wojennego, obowiązuje już od wielu lat – weszła bowiem w życie 22 maja 1991 r., jak pokazuje przykład Klienta Kancelarii, nadal wiele osób uprawnionych nie skorzystało z przysługujących im uprawnień.

Warto wskazać, iż przewidziane ww. ustawą roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie nie przedawniają się. Wynagrodzenia poniesionych krzywd i strat można więc dochodzić nawet po wielu latach.