Pasja. Kompetencje. Doświadczenie.
Naszym priorytetem jest Twój sukces
Twój zaufany doradca
 • Unieważnienie umów frankowych także dla przedsiębiorców

  W mediach od dłuższego czasu głośno jest o frankowiczach – konsumentach wygrywających spory z bankami i w konsekwencji doprowadzających do unieważnienia zawartych umów kredytowych.Przypomnieć w tym miejscu należy, iż w wyniku uznania umowy za nieważną kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz banku jedynie kwoty odpowiadającej kwocie udzielonego i wypłaconego na jego rzecz kredytu, bez…

 • PKO BP – POSTANOWIENIE O UDZIELENIU ZABEZPIECZENIA

  Z satysfakcją informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 13 czerwca 2024 r. udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy zawartej przez Klientów Kancelarii z PKO BP (dawniej: Nordea Bank Polska S.A.), wstrzymując obowiązek dokonywania spłaty rat kredytu – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Postanowienie zapadło w sprawie…

 • RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL – POSTANOWIENIE O UDZIELENIU ZABEZPIECZENIA

  Z przyjemnością informujemy, że dziś do Kancelarii dotarła informacja o postanowieniu z dnia 28 lutego 2024 r., mocą którego Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy zawartej przez Klientkę Kancelarii z Raiffeisen Bank International AG (dawniej: EFG Eurobank Ergasias S.A.), wstrzymując obowiązek dokonywania spłaty rat kredytu – do…

 • MBANK – POSTANOWIENIE O UDZIELENIU ZABEZPIECZENIA

  Z satysfakcją informujemy, że Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2024 r. udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy zawartej przez Klientkę Kancelarii z mBankiem S.A. (dawniej: BRE Bank S.A.), m.in. wstrzymując obowiązek dokonywania spłaty rat kredytu – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Postanowienie zapadło w…

 • KORZYSTNY WYROK W SPRAWIE PRZECIWKO MBANKOW

  Z przyjemnością informujemy, że w dniu 3 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny zasądził na rzecz Kredytobiorczyni zwrot dochodzonych pozwem kwot stanowiących różnicę pomiędzy sumą spłaconych na rzecz banku rat kredytu a kwotą wypłaconego kapitału, uznając tym samym przesłankowo nieważność umowy. Sprawa prowadzona była pod sygn. akt: XXV C 589/20 Wyrok…

 • MBANK – POSTANOWIENIE O UDZIELENIU ZABEZPIECZENIA

  Z satysfakcją informujemy, że Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2024 r. udzielił zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy zawartej przez Klientkę Kancelarii z mBankiem S.A. (dawniej: BRE Bank S.A.), m.in. wstrzymując obowiązek dokonywania spłaty rat kredytu – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Postanowienie zapadło w…