Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

  • Spółki, walne zgromadzenie, krs, obsługa prawna firm
  • Podmioty indywidualne, prawo pracy, prawo rodzinne, adwokat
  • Warszawa, dobry prawnik, dobry adwokat, Ursus, radca prawny.

Miarą naszego sukcesu jest sukces naszych Klientów.

Zadowolenie Klientów z osiąganych przez nich celów biznesowych jest dla nas najważniejsze. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie ich działalności. Uczestniczymy w rozwoju ich biznesu, zapewniając wsparcie i komfort prawny w realizacji ich wizji i celów.

Prezes UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie tzw. „frankowiczów”

W dniu 25 sierpnia 2016 r., po raz pierwszy Prezes UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie.
Dotyczy on sporu konsumentów posiadających kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich z mBankiem.
Prezes Urzędu ocenił, że postanowienie umowy określające przesłanki zmiany oprocentowania jest w całości niedozwolone.

Więcej na ten temat:
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12524

Ubezpieczenie niskiego wkładu w umowach kredytowych

Dla tych wszystkich, którzy zawarli umowy kredytu otworzyła się nowa możliwość dochodzenia roszczeń od banku w związku z tzw. ubezpieczeniem niskiego wkładu.

Postanowienie umowne, które zobowiązywało konsumentów, klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. (dawniej Lukas Bank), do przystąpienia do tego ubezpieczenia zostało uznane za niedozwolone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Podobną decyzję Sąd wydał w odniesieniu do postanowienia stosowanego przez mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A.). Klauzule podobne do tych wpisanych do rejestru niedozwolonych klauzul umownych stosowane były w wielu umowach kredytowych przez wiele instytucji bankowych.

Więcej

Wzorcowe klauzule w umowach IT

Ministerstwo Cyfryzacji opracowało tzw. wzorcowe klauzule w umowach IT.

Jest to pierwsza część zapowiadanego przez Ministerstwo Cyfryzacji pakietu wsparcia dla podmiotów sektora publicznego w zakresie tworzenia umów IT. Mogą być wykorzystane w procesie tworzenia umów, zarówno zawieranych w procedurach przetargowych, jak i bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Klauzule zostały opracowane  celem wykorzystania przez zamawiających z sektora finansów publicznych w umowach IT w przedmiocie wdrożenia oprogramowania na infrastrukturze zamawiającego. Faktycznie jednak będą one niezwykle pomocne również i dla podmiotów spoza przedmiotowego sektora.

Więcej

Raport Rzecznika Finansowego w sprawie kredytów hipotecznych

Po obszernych raportach Rzecznika Finansowego dotyczących umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (I raport opublikowany został w grudniu 2012 r. , zaś II w marcu 2016 r.) przyszedł czas na stanowisko Rzecznika w kwestii kredytów waloryzowanych kursem walut.

W czerwcu 2016 r. Rzecznik Finansowy wydał obszerny raport zawierający analizę prawną wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami.

Więcej

Kolejne decyzje UOKIK w sprawie kredytów w CHF

Ujemne odsetki będą pomniejszać raty klientów banków BPH oraz Pekao SA – przedsiębiorcy dobrowolnie zobowiązali się do zmiany praktyk związanych z obliczaniem oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich

Postępowanie przeciwko bankowi BPH zostało wszczęte w maju 2015, a przeciwko Pekao SA – w sierpniu ubiegłego roku. Urząd zakwestionował nieuwzględnianie przez banki ujemnego oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich (CHF). W efekcie – raty kredytów nie zostały obniżone.

Więcej

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W dniu 17 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wejście w życie tej ustawy oznacza lepszą ochronę dla konsumentów, szczególnie na rynku usług finansowych.

Celem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez poprawę narzędzi służących ich ochronie. Nowe rozwiązania były szeroko konsultowane ze środowiskami przedsiębiorców, prawników oraz organizacjami konsumenckimi.

Więcej