Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

  • Spółki, walne zgromadzenie, krs, obsługa prawna firm
  • Podmioty indywidualne, prawo pracy, prawo rodzinne, adwokat
  • Warszawa, dobry prawnik, dobry adwokat, Ursus, radca prawny.

Miarą naszego sukcesu jest sukces naszych Klientów.

Zadowolenie Klientów z osiąganych przez nich celów biznesowych jest dla nas najważniejsze. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie ich działalności. Uczestniczymy w rozwoju ich biznesu, zapewniając wsparcie i komfort prawny w realizacji ich wizji i celów.

Sprzedaż oszukańczych polis inwestycyjnych ma być ostro ukarana

Ministerstwo Finansów  zapowiada drakońskie kary za oferowanie oszukańczych polis inwestycyjnych dla wszystkich towarzystw ubezpieczeń,  agentów ubezpieczeniowych i brokerów – informuje „Dziennik Gazeta Prawna” (Nr z 16.02.2017 r.). Według gazety, tak wynika z opublikowanego ostatnio przez resort   projektu nowelizacji ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jak informuje MF, celem nowej regulacji jest poprawa zaufania  klientów do działalności „zakładów ubezpieczeń oraz innych dystrybutorów oferujących ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne”.

Więcej

Prezes UOKiK wspiera klientów AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. w sporach o zwrot świadczenia wykupu

Prezes UOKiK opublikował w dniu 13 lutego 2016 roku kolejnych sześć istotnych poglądów w sprawie przeciwko AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., dotyczących sporów między konsumentami a powyższym towarzystwem ubezpieczeniowym o treść postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, na podstawie których pobierane jest od konsumentów świadczenie wykupu.

Więcej

Ostrzeżenie konsumenckie

Prezes UOKIK wydał ostrzeżenie konsumenckie. Jest to już 3 tego typu ostrzeżenie wydane w ostatnim czasie przez Urząd.

Tym razem Prezes UOKIK przestrzega przed  firmą pożyczkowa European Financial Corp., która nie oddaje klientom pobranych opłat administracyjnych, w sytuacji, gdy nie dochodzi do zawarcia umowy pożyczki. Opłaty te wynoszą, w zależności od wartości umowy, od 1500 zł do 10 000 zł.

Więcej na ten temat pod adresem: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12870

Dochodzenie roszczeń związanych z kredytami w CHF

Niezależnie od dochodzenia roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty) Kancelaria doradza i prowadzi również sprawy związanie z dochodzeniem roszczeń związanych z kredytami w walutach obcych (głównie w CHF). Dotyczy to kredytów indeksowanych kursem waluty obcej, a więc kredytów udzielonych w PLN, gdzie zarówno kwota kredytu, jak i wysokość poszczególnych rat przeliczana była na walutę obcą (najczęściej CHF).

Więcej

PARETO II – uznana za nieważną

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w prowadzonej przez Kancelarię sprawie dotyczącej roszczeń z umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pareto II, Sąd uznał umowę za nieważną od samego początku, jako sprzeczną z istotą stosunku zobowiązaniowego.

Sąd w pełni podzielił argumentację Kancelarii, iż umowa została skonstruowana przez towarzystwo w taki sposób, że jasno i precyzyjnie określa jedyne świadczenie do którego zobowiązany jest konsument (zapłata składki), zaś świadczenie towarzystwa skonstruowane zostało w taki sposób, iż nie tylko nieznany jest sposób jego wyliczenia, ale i w dużej mierze jego wysokość zależna jest od arbitralnych decyzji towarzystwa. Co więcej, umowa skonstruowana została w taki sposób, iż towarzystwo miało zapewniony pewny zysk, podczas gdy sytuacja konsumenta była bardzo niepewna i zależała od skomplikowanych instrumentów finansowych. Wartość rachunku udziałów uzależniona była bowiem od wartości indeksu którego metoda wyliczenia nie jest znana.

Więcej

PREZES UOKIK wydał 5 istotny pogląd w sprawie

Także i tym razem Prezes UOKIK wypowiedział się w sprawie dotyczącej klientów mBank S.A. toczących spór mający związek z zaciągniętym przez nich kredytem w CHF.
Zdaniem urzędu, postanowienia określające wysokość oprocentowania i sposób ustalania kursów wymiany walut są zbyt ogólne, a tym samym – niedozwolone.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Prezesa UOKiK.
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12687

Z instytucjami finansowymi naprawdę można wygrać, odzyskując niesłusznie pobranie środki finansowe.