Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

  • Spółki, walne zgromadzenie, krs, obsługa prawna firm
  • Podmioty indywidualne, prawo pracy, prawo rodzinne, adwokat
  • Warszawa, dobry prawnik, dobry adwokat, Ursus, radca prawny.

Miarą naszego sukcesu jest sukces naszych Klientów.

Zadowolenie Klientów z osiąganych przez nich celów biznesowych jest dla nas najważniejsze. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie ich działalności. Uczestniczymy w rozwoju ich biznesu, zapewniając wsparcie i komfort prawny w realizacji ich wizji i celów.

Rzecznik Finansowy kieruje kolejny wniosek do Sądu Najwyższego

W dniu 21 kwietnia 2017 roku, Rzecznik Finansowy – Aleksandra Wiktorow, złożyła do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na podstawie art. 60 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1254 z późn. zm.), wniosek o podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwały, mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów powszechnych poważnych rozbieżności, co do wykładni prawa. Od 2003 roku, kiedy to Rzecznik Finansowy otrzymał uprawnienie do składania ww. wniosków, jest to już jego 20 inicjatywa, z czego 17 wniosków zostało podjęte przez Sąd Najwyższy w powiększonym składzie i aż 16 zostało rozpatrzonego zgodnie z zapatrywaniem Rzecznika na daną sprawę.

Więcej

Rzecznik Finansowy skierował do SN wniosek o podjęcia uchwały istotnej dla kredytobiorców w CHF

Do Sądu Najwyższego trafił wniosek Rzecznika Finansowego o podjęcie uchwały, w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie w sporach dotyczących m.in. tzw. kredytów „frankowych”. Analizując takie sprawy RF dostrzegł, że sądy powszechne różnie oceniają uczciwość postanowień umownych.

Pełna treść wniosku dostępna jest na stronie Rzecznika Finansowego – www.rf.gov.pl

Uchwała Sądu Najwyższego może mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla kredytobiorców, ale wszystkich konsumentów którzy w sporach sądowych wnoszą o stwierdzenie bezskuteczności postanowień ich umów.

Więcej

Prezes UOKiK wszczął postępowania o uznanie za niedozwolone klauzul stosowanych przez BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, Bank Millennium.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów daje prezesowi UOKiK możliwość wszczynania postępowań o uznanie za niedozwolone postanowień we wzorcach umów. Do 17 kwietnia 2016 r. to Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów badał abuzywność klauzul.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę wzorce umów dotyczące kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach obcych stosowane przez: BGŻ BNP Paribas, BZ WBK oraz Bank Millennium. Postępowania zostały wszczęte w lutym i marcu 2017 r. po sygnałach otrzymanych od konsumentów.

Więcej

Kredytobiorcy w CHF – spieszcie się, gdyż roszczenia majątkowe względem banków ulegają przedawnieniu

Wszelkie roszczenia o charakterze majątkowym ulegają przedawnieniu. Dotyczy to również roszczeń związanych z umowami kredytowymi w CHF. W tym ostatnim przypadku termin przedawnienia wynosi lat 10 i dotyczy głównie kredytów indeksowanych kursem waluty obcej, a więc kredytów udzielonych w PLN, gdzie zarówno kwota kredytu, jak i wysokość poszczególnych rat przeliczana była na walutę obcą (najczęściej CHF). W przypadku bowiem tego typu kredytów istnieje możliwość wysuwania przeciwko bankowi roszczeń o stricte finansowym charakterze.

Więcej

Sprzedaż oszukańczych polis inwestycyjnych ma być ostro ukarana

Ministerstwo Finansów  zapowiada drakońskie kary za oferowanie oszukańczych polis inwestycyjnych dla wszystkich towarzystw ubezpieczeń,  agentów ubezpieczeniowych i brokerów – informuje „Dziennik Gazeta Prawna” (Nr z 16.02.2017 r.). Według gazety, tak wynika z opublikowanego ostatnio przez resort   projektu nowelizacji ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jak informuje MF, celem nowej regulacji jest poprawa zaufania  klientów do działalności „zakładów ubezpieczeń oraz innych dystrybutorów oferujących ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne”.

Więcej

Prezes UOKiK wspiera klientów AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. w sporach o zwrot świadczenia wykupu

Prezes UOKiK opublikował w dniu 13 lutego 2016 roku kolejnych sześć istotnych poglądów w sprawie przeciwko AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., dotyczących sporów między konsumentami a powyższym towarzystwem ubezpieczeniowym o treść postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, na podstawie których pobierane jest od konsumentów świadczenie wykupu.

Więcej