Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

  • Spółki, walne zgromadzenie, krs, obsługa prawna firm
  • Podmioty indywidualne, prawo pracy, prawo rodzinne, adwokat
  • Warszawa, dobry prawnik, dobry adwokat, Ursus, radca prawny.

Miarą naszego sukcesu jest sukces naszych Klientów.

Zadowolenie Klientów z osiąganych przez nich celów biznesowych jest dla nas najważniejsze. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie ich działalności. Uczestniczymy w rozwoju ich biznesu, zapewniając wsparcie i komfort prawny w realizacji ich wizji i celów.

Prezes UOKIK po raz koleny prezentuje stanowisko zawierające istotny pogląd dla sprawy

Prezes UOKIK wydał kolejny istotny pogląd w sprawie dotyczącej roszczeń konsumentów. Podobnie, jak w przypadku poprzednio wydanych poglądów, także i w tym przypadku chodzi o roszczenia klientów banku w związku z kredytem CHF.

Sprawa na gruncie której wydany został przedmiotowy pogląd dotyczy klientów mBanku S.A. i zawartego w umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF, postanowienia dotyczącego przesłanek zmiany oprocentowania kredytu.

Chodzi o postanowienie, zgodnie z którym: „Zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji”.

Więcej

Prezes UOKIK wydał kolejny istotny pogląd w sprawie kredytów w CHF

Prezes UOKIK już po raz drugi zajął stanowisko w kwestii kredytów w CHF. Tym razem skierował on do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pismo zawierające istotny pogląd dla toczącej się przed tamtejszym Sądem sprawy z powództwa konsumentów przeciwko mBank S.A.

Z przedstawionego przez Prezesa UOKIK stanowiska wynika, iż klauzule stosowane przez mBank w umowach kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem CHF, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania oraz sposób ustalania wysokości kwoty kredytu hipotecznego waloryzowanego do franka szwajcarskiego i rat kapitałowo-odsetkowych są niedozwolonymi postanowieniami umownymi w rozumieniu art. 385¹§ 1 kc.

Więcej

Ubezpieczenie niskiego wkładu – kolejna klauzula wpisana do rejestru niedozwolonych klauzul umownych

Do rejestru niedozwolonych klauzul umownych prowadzonego przez Prezesa UOKiK w dniu 12 czerwca 2015 r., pod numerem 6068 wpisana została nowa klauzula dotycząca tzw. ubezpieczeniem niskiego wkładu.

Chodzi o klauzulę stosowaną przez BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (aktualnie: mBank S.A. z siedzią w Warszawie) w umowach kredytów walutowych.

Więcej

Prezes UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie tzw. „frankowiczów”

W dniu 25 sierpnia 2016 r., po raz pierwszy Prezes UOKiK wydał istotny pogląd w sprawie.
Dotyczy on sporu konsumentów posiadających kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich z mBankiem.
Prezes Urzędu ocenił, że postanowienie umowy określające przesłanki zmiany oprocentowania jest w całości niedozwolone.

Więcej na ten temat:
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12524

Ubezpieczenie niskiego wkładu w umowach kredytowych

Dla tych wszystkich, którzy zawarli umowy kredytu otworzyła się nowa możliwość dochodzenia roszczeń od banku w związku z tzw. ubezpieczeniem niskiego wkładu.

Postanowienie umowne, które zobowiązywało konsumentów, klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. (dawniej Lukas Bank), do przystąpienia do tego ubezpieczenia zostało uznane za niedozwolone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Podobną decyzję Sąd wydał w odniesieniu do postanowienia stosowanego przez mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A.). Klauzule podobne do tych wpisanych do rejestru niedozwolonych klauzul umownych stosowane były w wielu umowach kredytowych przez wiele instytucji bankowych.

Więcej

Wzorcowe klauzule w umowach IT

Ministerstwo Cyfryzacji opracowało tzw. wzorcowe klauzule w umowach IT.

Jest to pierwsza część zapowiadanego przez Ministerstwo Cyfryzacji pakietu wsparcia dla podmiotów sektora publicznego w zakresie tworzenia umów IT. Mogą być wykorzystane w procesie tworzenia umów, zarówno zawieranych w procedurach przetargowych, jak i bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Klauzule zostały opracowane  celem wykorzystania przez zamawiających z sektora finansów publicznych w umowach IT w przedmiocie wdrożenia oprogramowania na infrastrukturze zamawiającego. Faktycznie jednak będą one niezwykle pomocne również i dla podmiotów spoza przedmiotowego sektora.

Więcej