Pasja. Kompetencje. Doświadczenie.
Naszym priorytetem jest Twój sukces
Twój zaufany doradca
 • mBank – PRAWOMOCNIE NIEWAŻNA UMOWA

  Z radością informujemy, że dziś (tj. w dniu 9 lipca 2024 r.) Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, wyrokiem oddalił apelację pozwanej mBank S.A. z siedzibą w Warszawie od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 11 stycznia 2023 r. (sygn. akt: I C 1183/19), tym samym prawomocnie uznając umowę kredytu…

 • Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego

  Sankcja kredytu darmowego jest uprawnieniem dla kredytobiorcy do dokonania spłaty samego tylko kapitału kredytu, zaś dla instytucji kredytowych – rodzajem kary za zawarcie umowy niezgodnej z prawem. Jest to daleko idący instrument, o czym pisaliśmy już w poprzednim wpisie. Po zapoznaniu się z samą istotą sankcji kredytu darmowego, warto przeanalizować warunki, które musi spełnić umowa,…

 • Czym jest sankcja kredytu darmowego

  W ostatnich latach da się zaobserwować rosnącą w szybkim tempie wśród konsumentów świadomość istnienia instrumentów ochrony przed rosnącymi kosztami zaciągniętych w przeszłości zadłużeń. W pierwszej kolejności staliśmy się świadkami zalewającej sądy fali pozwów związanych z umowami kredytów powiązanych z kursem waluty obcej (nie tylko CHF, unieważniane są również umowy w innych walutach, jak przykładowo EUR,…

 • ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE PRZECIWKO BANKOWI MILLENNIUM

  Z radością informujemy, że dziś do Kancelarii dotarła informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, w dniu 6 maja 2024 r. postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu zawartej przez Klientów Kancelarii z Bankiem Millennium. Sąd Apelacyjny wstrzymał tym samym obowiązek spłaty rat kredytu przez Kredytobiorców –…

 • NIEWAŻNA UMOWA ZAWARTA Z MBANKIEM

  Z radością informujemy, że dziś (tj. w dniu 24 czerwca 2024 r.) Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, wyrokiem ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez Klienta Kancelarii z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio: BRE Bank S.A.), a także zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy łączną sumą wpłat…

 • Unieważnienie umów frankowych także dla przedsiębiorców

  W mediach od dłuższego czasu głośno jest o frankowiczach – konsumentach wygrywających spory z bankami i w konsekwencji doprowadzających do unieważnienia zawartych umów kredytowych.Przypomnieć w tym miejscu należy, iż w wyniku uznania umowy za nieważną kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz banku jedynie kwoty odpowiadającej kwocie udzielonego i wypłaconego na jego rzecz kredytu, bez…