Pasja. Kompetencje. Doświadczenie.
Naszym priorytetem jest Twój sukces
Twój zaufany doradca
 • TSUE raz jeszcze w kwestii stosowanego przez banki prawa zatrzymana

  W dniu 8 maja 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny wypowiedział się na temat dopuszczalności uwzględnienia przez sąd zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank w sprawie z powództwa konsumenta domagającego się unieważnienia umowy kredytu powiązanego z kursem waluty obcej. Trybunał uczynił to, wydając postanowienie w sprawie C-424/22. Postanowienie to w sposób znaczący rozszerza…

 • PKO BP – PRAWOMOCNE POSTANOWIENIE O UDZIELENIU ZABEZPIECZENIA

  Z radością informujemy, że Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 21 marca 2024 r., na skutek zażalenia strony powodowej na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydziału Cywilnego (sygn. akt: XXV C 1009/21) zmienił zaskarżone postanowienie, udzielając Klientom Kancelarii zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez zawieszenie na czas trwania…

 • MBANK – PRAWOMOCNIE NIEWAŻNA UMOWA

  Z radością informujemy, że Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2024 r. wydanym na skutek apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 maja 2022 r. (sygn. akt: XXV C 80/20), potwierdził nieważność umowy kredytu zawartej przez Klientów Kancelarii z mBankiem (poprzednio: BRE Bank S.A.…

 • Uchwała SN z 25 kwietnia – moc zasady prawnej

  Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 25/22 z pewnością oczekiwana była przez wszystkich zainteresowanych tematyką umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, w tym w szczególności samych frankowiczów. Uchwała ta miała rozstrzygnąć wiele naprawdę istotnych kwestii związanych z roszczeniami obu stron tego typu umów i częściowo nie straciła istotnego znaczenia, nawet gdy w toku…

 • UCHWAŁA PEŁNEGO SKŁADU SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE KREDYTÓW CHF

  ​​​Dnia 25 kwietnia br. Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów indeksowanych do obcej waluty lub w niej denominowanych (tzw. frankowych), przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Wniosek Pierwszego Prezesa…

 • PKO BP – PRAWOMOCNIE NIEWAŻNA UMOWA

  Z satysfakcją informujemy, że dziś (tj. w dniu 24 kwietnia 2024 r.) Sąd Apelacyjny w Łodzi, I Wydział Cywilny, wyrokiem oddalił apelację pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25 listopada 2022 r. (sygn. akt: XII C 940/20), tym samym prawomocnie uznając umowę kredytu zawartą przez Klientów…