Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Zespół

Aneta Zaleska – radca prawny

Mecenas Aneta Zaleska specjalizuje się w sprawach związanych z rynkiem finansowym i kapitałowym. W tym zakresie reprezentuje klientów indywidualnych w sporach z instytucjami finansowymi, w tym szczególności bankami, emitentami obligacji, czy towarzystwami ubezpieczeniowymi. Od wielu lat z sukcesem reprezentuje Klientów w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz pośrednikami ubezpieczeniowymi, dochodząc zwrotu należnych im środków w związku

Więcej

Małgorzata Pelczar – adwokat

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej (prawo autorskie), prawie teleinformatycznym ze szczególnym uwzględnieniem umów z branży IT, w prawie dotyczącym nieruchomości w tym budowlanym, zamówieniach publicznych, jak również w prawie rodzinnym i administracyjnym. Prowadzi postępowania sądowe i administracyjne. Do głównego zakresu praktyki należy  przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych, w tym umów nienazwanych,

Więcej

Piotr Kubiak – radca prawny

Specjalizuje się w bieżącym doradztwie dla firm i przedsiębiorców z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa własności intelektualnej oraz reprezentacji Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych. Złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek organów nadzorczych spółek prywatnych i komunalnych. W związku z obsługą

Więcej

Tomasz Jendrasiak – radca prawny

Wieloletni funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji, w tym Wydziałów Dochodzeniowo-Śledczych i Wydziałów ds. Przestępczości Gospodarczej. Doktorant nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Starszy wykładowca prawa w Krajowej Szkole Prawa sp. z o.o. w Warszawie. Prezes Zrzeszenia Przedsiębiorców zagrożonych Niewypłacalnością „Liberum Debitum” w Warszawie, a także Prezes Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym i

Więcej

Justyna Włodarczyk – młodszy prawnik

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym oraz w prawie ochrony konsumenta. W ramach pracy w Kancelarii zajmuje głównie dochodzeniem roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (tzw. polisolokaty) oraz dochodzeniem roszczeń w umów kredytowych w CHF. Podejmuje działania na etapie przedsądowym i sądowym. Odpowiedzialna za kontakt z klientami Kancelarii i

Więcej

Grzegorz Zawiska – doradca podatkowy

Zajmuje się doradztwem gospodarczym oraz prawem podatkowym w obszarze podatków dochodowych jak i podatku VAT, zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnopodatkowej podmiotów gospodarczych, jak i strategicznego planowania podatkowego np. transakcji fuzji i przejęć oraz istotnych umów gospodarczych (zarówno w środowisku krajowym jak i międzynarodowym). Reprezentuje podatników w postępowaniach sądowoadministracyjnych w sporach z organami podatkowymi. Doradza

Więcej