Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Specjalizacje

Opłaty likwidacyjne

Kancelaria od kilku lat reprezentuje Klientów w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi o zwrot środków pobranych w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Umowy ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jeszcze kilka lat temu były bardzo popularnym produktem, oferowanym często w powiązaniu z innymi produktami finansowymi i przestawianym,

Więcej

Kredyty frankowe

Od kilku lat Kancelaria angażuje się w sprawy przeciwko bankom i pomaga w dochodzeniu roszczeń związanych z umowami kredytowymi powiązanymi z kursem waluty obcej – CHF, EURO itp. Pierwotnie prowadzone przez Kancelarię sprawy skupiały się głównie na dochodzeniu zwrotu kwot niesłusznie pobranych przez banki tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowego, czy też innych ukrytych

Więcej

Prawo rodzinne i spadkowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa oraz kompleksowego prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego i prawa spadkowego. W tym zakresie doradzamy i prowadzimy m.in. sprawy o: rozwód i separację, podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, alimenty, ustalenie kontaktów, ustalenie miejsca pobytu dziecka, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu.

Obsługa prawna Spółdzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno Spółdzielni, jak i Wspólnot Mieszkaniowych. Doradzamy w skomplikowanej problematyce dotyczącej nieruchomości, jak również reprezentujemy w procesach sądowych. W ramach świadczonej pomocy prawnej oferujemy m.in. pomoc przy: przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego we własność, opracowaniu oraz opiniowaniu umów cywilnoprawnych, opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów uchwał, regulaminów i statutów, windykacji należności od dłużników

Więcej

Prawo finansowe

Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu tematyki finansowej, bankowej oraz rynku kapitałowego. W tym zakresie, oprócz spraw związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk) oraz umowami kredytowymi powiązanymi z kursem waluty obcej prowadzimy wiele innych kategorii spraw, w tym między innymi: spory sądowe dotyczące instrumentów

Więcej

Obsługa prawna firm

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, jak i spółek prawa handlowego, różnych branż. W tym zakresie oferujemy m.in.: opracowanie kompleksowej dokumentacji w procesie zakładania, łączenia, podziału, przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego, przygotowanie i wdrożenia regulaminów i innych wewnętrznych aktów organizacyjnych,

Więcej

Prawo podatkowe

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego, zarówno w zakresie bieżącej działalności gospodarczej jak i strategicznego planowania podatkowego. Usługi doradztwa podatkowego, które świadczone są zarówno niezależnie, jak i równolegle z usługami doradztwa prawnego, zapewniają naszym klientom kompleksowość obsługi we wszystkich kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej obszarach. Umożliwia to uwzględnianie uwarunkowań podatkowych w doradztwie prawnym oraz proponowanie rozwiązań

Więcej