• Kredyty frankowe

  Od wielu lat Kancelaria angażuje się w sprawy przeciwko bankom i pomaga w dochodzeniu roszczeń związanych z umowami kredytowymi powiązanymi z kursem waluty obcej – CHF, EURO, USD, itp. Pierwotnie prowadzone przez Kancelarię sprawy skupiały się głównie na dochodzeniu zwrotu kwot niesłusznie pobranych przez banki tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowego, czy też innych…

 • Kredyty złotowe (WIBOR)

  Od wielu lat Kancelaria angażuje się w sprawy przeciwko bankom i z sukcesami pomaga w dochodzeniu roszczeń związanych z umowami kredytowymi. Oprócz spraw związanych z kredytami powiązanymi z kursem waluty obcej – CHF, EURO, USD Kancelaria angażuje się również w sprawy dotyczące kredytów złotowych z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik referencyjny WIBOR. W przypadku umów…

 • Upadłość konsumencka

  Kancelaria świadczy pomoc prawną i wspiera konsumentów (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, której celem jest oddłużenie niewypłacalnego dłużnika, a więc osoby które utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i częściowe umorzenie istniejących zobowiązań. Pomoc i wsparcie ze strony Kancelarii obejmują kompleksowe doradztwo dla osób zadłużonych na…

 • Opłaty likwidacyjne

  Kancelaria od kilku lat reprezentuje Klientów w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi o zwrot środków pobranych w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Umowy ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jeszcze kilka lat temu były bardzo popularnym produktem, oferowanym często w powiązaniu z innymi produktami finansowymi i przestawianym,…

 • Prawo finansowe

  Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu tematyki finansowej, bankowej oraz rynku kapitałowego. W tym zakresie, oprócz spraw związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk) oraz umowami kredytowymi powiązanymi z kursem waluty obcej prowadzimy wiele innych kategorii spraw, w tym między innymi: spory sądowe dotyczące instrumentów…

 • Prawo oświatowe

  Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej publicznych i niepublicznych podmiotów sektora oświaty, w tym w szczególności żłobków, przedszkoli oraz szkół, zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Doradzamy i reprezentujemy we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem sektora oświaty, w tym w szczególności w sprawach dotyczących: dotacji i subwencji, zakładania i organizacji placówek, jak również ich prawidłowego…

 • Prawo rodzinne i spadkowe

  Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa oraz kompleksowego prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego i prawa spadkowego. W tym zakresie doradzamy i prowadzimy m.in. sprawy o: rozwód i separację, podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, alimenty, ustalenie kontaktów, ustalenie miejsca pobytu dziecka, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu.

 • Obsługa prawna firm

  Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, jak i spółek prawa handlowego, różnych branż. W tym zakresie oferujemy m.in.: opracowanie kompleksowej dokumentacji w procesie zakładania, łączenia, podziału, przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego, przygotowanie i wdrożenia regulaminów i innych wewnętrznych aktów organizacyjnych,…

 • Prawo podatkowe

  Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego, zarówno w zakresie bieżącej działalności gospodarczej jak i strategicznego planowania podatkowego. Usługi doradztwa podatkowego, które świadczone są zarówno niezależnie, jak i równolegle z usługami doradztwa prawnego, zapewniają naszym klientom kompleksowość obsługi we wszystkich kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej obszarach. Umożliwia to uwzględnianie uwarunkowań podatkowych w doradztwie prawnym oraz proponowanie rozwiązań…