Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

BAZA WIEDZY O FRANKACH – Czego mogę dochodzić w sądzie

Data publikacji: 2020-04-13

Z uwagi na licznie zadawane przez Państwa pytania dotyczące praktycznych aspektów związanych w wystąpieniem na drogę sądową z powództwem w sprawie frankowej, przygotowaliśmy tzw. BAZĘ WIEDZY, w ramach której będziemy się dzielić z Państwem odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości związane z wytoczeniem sprawy przeciwko bankowi.

Czego mogę dochodzić w sądzie?

W przypadku umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej CHF w pierwszej kolejności dochodzimy uznania umowy za nieważną i w konsekwencji wnosimy o dokonanie stosownych rozliczeń pomiędzy stronami. Jest to najkorzystniejsza finansowo opcja, gdyż w przypadku nieważności konsument zwraca na rzecz banku jedynie kwotę wypłaconego mu przez bank kapitału, bez żadnych dodatkowych kosztów (w tym odsetek).

W drugiej kolejności, gdyby w ocenie sądu zawarta przez strony umowy była jednak ważna, dochodzimy uznania zawartych w niej postanowień dotyczących powiązania kwoty kredytu z kursem waluty obcej za bezskuteczne względem kredytobiorcy, ze skutkiem od daty zawarcia umowy. Oznacza to konieczność zwrotu przez bank kwoty nienależnie pobranej na skutek stosowanego mechanizmu indeksacji, jak również skutkuje usunięciem tego mechanizmu na przyszłość z łączącej strony umowy. Konsument zyskuje więc nie tylko określoną kwotę pieniężną, ale i co najistotniejsze zmniejszeniu ulega saldo zadłużenia w PLN oraz wysokość należnych na rzecz banku rat kapitałowo – odsetkowych.