Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

BAZA WIEDZY O FRANKACH – Kredyt indeksowany a kredyt denominowany?

Data publikacji: 2020-04-15

W przypadku umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej CHF, w obrocie prawnym funkcjonowały dwa rodzaje umów tj. umowy indeksowane i umowy denominowane. Różnica pomiędzy nimi sprowadza się w zasadzie do sposobu wyrażenia kwoty kredytu w treści umowy. W przypadku umów indeksowanych kursem waluty obcej kwota kredytu wyrażona jest w umowie w walucie PLN, w przeciwieństwie do umów denominowanych, w przypadku których kwota kredytu wyrażona jest w umowie bezpośrednio w walucie CHF. W obu jednak przypadkach zarówno wypłata kwoty kredytu, jak i spłata rat kapitałowo – odsetkowych następowały w walucie PLN.
Rodzaj umowy nie ma większego znaczenia dla dochodzenia roszczeń przez sądem. Oczywiście w przypadku każdej z umów inaczej formułujemy stanowisko procesowe i zarzuty względem samej umowy. Zarówno jednak kredyty indeksowanie, jak i denominowane, co do zasady, spełniają przesłanki uzasadniające kwestionowanie ich zgodności z prawem przed sądem.