Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Dlaczego warto powierzyć nam prowadzenie sprawy przeciwko bankowi

Data publikacji: 2020-02-16

Jako Kancelaria od wielu lat zajmujemy się tematyką ochrony praw konsumentów oraz sporami z podmiotami rynku finansowego, zaś od kilku lat prowadzimy w imieniu naszych Klientów spory przeciwko bankom o roszczenia z umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej. Posiadamy w tym zakresie unikatową wiedzę i doświadczenie, które pozwoliły nam na opracowanie autorskiej koncepcji dochodzenia roszczeń w sprawach przeciwko bankom. Naszym celem jest bowiem doprowadzenie do skutecznego i pełnego uwolnienia naszych Klientów od umów i ich powiązania z kursem waluty obcej.

Strategia procesowa Kancelarii opiera się w pierwszej kolejności na dochodzeniu stwierdzenia przez sąd nieważności umowy, gdyż w ocenie Kancelarii jest to rozwiązanie najkorzystniejsze (oznacza de facto, iż mamy do czynienia z kredytem darmowym) ponadto, co również istotne, eliminuje jakiekolwiek problemy i wątpliwości co do dalszego wykonywania umowy, która mogą pojawić się w przypadku innych wydawanych przez sądy rozstrzygnięć.


Orzeczenie przez sąd nieważności umowy niweczy wszelkie skutki związanie z jej zawarciem i prowadzi do takiego skutku, jakby umowa nigdy nie została przez strony zawarta, co oznacza konieczność wzajemnego zwrotu świadczeń przez strony. W praktyce sprowadza się to do tego, iż konsument zobowiązany jest do zwrotu na rzecz banku jedynie nominalnej sumy udzielonego kredytu (bez odsetek i innych poniesionych w związku z umową kosztów), zaś bank do zwrotu łącznej kwoty uiszczonej przez kredytobiorcę tytułem spłaty kredytu.

Jako roszczenie ewentualne, na wypadek gdyby sąd doszedł do przekonania, iż zawarta przez strony umowa jest ważna i może nadal funkcjonować pomiędzy stronami, formułujemy szereg żądań procesowych mających na celu skuteczne wyeliminowanie, również na przyszłość, powiązania kwoty kredytu z kursem waluty obcej. Najistotniejsze w tym zakresie jest odpowiednie sformułowanie żądań o ustalenie tak, aby po prawomocnym zakończeniu postępowania nie było żadnych wątpliwości na temat tego w jaki sposób umowa ma być przez strony dalej wykonywania. Należy bowiem pamiętać, iż zasądzenie przez sąd jedynie określonej kwoty pieniężnej, stanowiącej kwotę nadpłaconą na skutek zawartego w umowie i stosowanego przez bank mechanizmu indeksacji kwoty kredytu do waluty obcej, według stanu na określony dzień, w żadnej mierze nie rozwiązuje całego problemu związanego z umowa. Nie rozwiązuje bowiem kwestii dalszego funkcjonowania umowy, w szczególności zaś nie oznacza skutecznego wyeliminowania mechanizmu indeksacji na przyszłość.

Wiemy, jak bardzo istotne jest prawidłowe i pełne sformułowanie procesowego żądania pozwu tak, aby skutecznie przeprowadzone postępowanie sądowe miało szansę przynieść w pełni pożądany efekt związany z uwolnieniem się raz na zawsze od skutków zawartej umowy, w szczególności zaś od skutków związanych z powiązaniem kredytu z kursem waluty obcej.

Autor: Aneta Zaleska – radca prawny