Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przygotowała projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór finansowy chce mieć oręż prawny do walki z piramidami finansowymi – pisze „Puls Biznesu”(Nr z 17.10.2018 r.) – przede wszystkim z podmiotami oferującymi inwestycje w alternatywne instrumenty finansowe, m.in. kryptowaluty, żerujące na naiwności klientów. Zdaniem gazety, najistotniejszym z projektowanych rozwiązań jest wprowadzenie do Kodeksu karnego przepisu art. 286a, definiującego piramidę finansową.

I tak, zgodnie z proponowaną w projekcie noweli definicją, każdy, kto „propagując, organizując lub prowadząc działalność polegającą na przyjmowaniu środków pieniężnych od wielu osób, doprowadza te osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia ich w błąd, albo wyzyskania błędu co do rzeczywistego charakteru tej działalności, możliwości osiągnięcia korzyści majątkowej lub rzeczywistych źródeł osiągnięcia korzyści majątkowych, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5” – podaje dziennik. Przy tym, takie same konsekwencje grożą osobom, działającym w interesie firm, będących piramidami finansowymi.

Jak wyjaśnia w gazecie prof. Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF, „stworzenie szczególnego typu przestępstwa oszustwa finansowego pozwoli na zwiększenie poziomu ochrony uczestników rynku usług finansowych oraz zwróci ich uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych, gdyż powierzenie pieniędzy takim podmiotom wiąże się z niebezpieczeństwem i ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanej kwoty”.

KNF przekazał już projekt noweli do resortu finansów.

Źródło: ww.rf.gov.pl