Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Kredyty frankowe

Od kilku lat Kancelaria angażuje się w sprawy przeciwko bankom i pomaga w dochodzeniu roszczeń związanych z umowami kredytowymi powiązanymi z kursem waluty obcej – CHF, EURO itp.

Pierwotnie prowadzone przez Kancelarię sprawy skupiały się głównie na dochodzeniu zwrotu kwot niesłusznie pobranych przez banki tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowego, czy też innych ukrytych kosztów kredytu.

Ostatnie lata pokazały jednak, iż w przypadku umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej m.in. CHF problem jest znacznie głębszy i że umowy oferowane konsumentom konstruowane były przez banki w sposób niezgodny z prawem.

Kompleksowa analiza tematu kredytów indeksowanych i denominowanych, zarówno od strony prawnej, ekonomicznej, jak i finansowej pokazała, iż umowy te mogą być dotknięte wadami skutkującymi ich nieważnością. Przyczyny nieważności umów należy zaś upatrywać w sprzeczności z art. 69 ustawy prawo bankowe, z istotą waloryzacji oraz naturą stosunku prawnego umowy kredytu. Jak pokazują opinie sporządzane przez biegłych w ramach poszczególnych spraw sądowych, o nieważność decydować może również fakt wbudowania w umowy instrumentu finansowego.

Dodatkowo, w umowach kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej występują postanowienia spełniające przesłanki uznania na niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim. Dotyczy to w szczególności postanowień regulujących kwestie ustalania wysokości salda kredytu oraz wysokości poszczególnych rat kredytu w oparciu o kursy waluty obcej.

Kancelaria pomaga w dochodzeniu roszczeń przeciwko bankom. Pomagamy Frankowiczom w „odfrankowaniu” zawartych przez nich umów bądź ich unieważnieniu.

Kancelaria przyjmuje sprawy dotyczące następujących banków:

 • Bank Zachodni WBK (w tym dawny Kredyt Bank),
 • Bank BPH ( w tym dawny GE MONEY BANK),
 • Deutsche Bank,
 • DNB NORD,
 • EuroBank,
 • Getin Noble Bank,
 • mBank,
 • Bank Millennium,
 • Raiffeisen Bank Polska (w tym dawny Polbank EFG),
 • PKO BP ( w tym dawny Nordea Bank),
 • Santander Consumer Bank.

 

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna ma charakter kompleksowy.

Na podstawie przedstawionych przez Klienta informacji i wyjaśnień przygotowujemy strategię procesową i podejmujemy wszelkie niezbędne działania w sprawie, także na etapie przedsądowym. W przypadku dochodzenia roszczeń o charakterze majątkowym Kancelaria we własnym zakresie dokonuje stosownych wyliczeń, które następnie są podstawą formułowanych w procesie roszczeń. Wyliczamy kwotę nadpłaconą na skutek stosowana przez bank mechanizmu powiązania kwoty kredytu z kursem waluty obcej.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. W ramach prowadzonych postępowań sądowych korzystamy ze wsparcia Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKIK, zwracając się do tych podmiotów z wnioskiem o wydanie istotnego poglądu w sprawie.

Mecenas Aneta Zaleska jest autorem licznych publikacji dotyczących tematyki umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej – CHF, na łamach których dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym przedmiocie.

Zapraszamy na blog Kancelarii poświęcony tematyce kredytów frankowych, gdzie cyklicznie publikujemy artykuły poświęcone tematyce umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej. Blog dostępny jest pod adresem: www.pomoc-chf.pl