Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

PARETO II – uznana za nieważną

Data publikacji: 2016-11-20

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w prowadzonej przez Kancelarię sprawie dotyczącej roszczeń z umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pareto II, Sąd uznał umowę za nieważną od samego początku, jako sprzeczną z istotą stosunku zobowiązaniowego.

Sąd w pełni podzielił argumentację Kancelarii, iż umowa została skonstruowana przez towarzystwo w taki sposób, że jasno i precyzyjnie określa jedyne świadczenie do którego zobowiązany jest konsument (zapłata składki), zaś świadczenie towarzystwa skonstruowane zostało w taki sposób, iż nie tylko nieznany jest sposób jego wyliczenia, ale i w dużej mierze jego wysokość zależna jest od arbitralnych decyzji towarzystwa. Co więcej, umowa skonstruowana została w taki sposób, iż towarzystwo miało zapewniony pewny zysk, podczas gdy sytuacja konsumenta była bardzo niepewna i zależała od skomplikowanych instrumentów finansowych. Wartość rachunku udziałów uzależniona była bowiem od wartości indeksu którego metoda wyliczenia nie jest znana.

Wyrok na chwilę obecną nie jest prawomocny.

Takie stanowisko Sądu otwiera możliwość dochodzenia zwrotu nie tylko pobranej w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy opłaty likwidacyjnej, ale umożliwia domaganie się zwrotu całość składek wpłaconych na produkt. W przypadku bowiem tak przedmiotowego, jak i innych analogicznych w swej konstrukcji produktów, dużo większym niż kwota pobierana w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy problemem dla konsumentów jest strata na indeksie. Wartość rachunku udziałów odbiega bowiem dalece od sumy wpłaconych przez klientów składek.