Specjalizuje się w bieżącym doradztwie dla firm i przedsiębiorców z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa własności intelektualnej oraz reprezentacji Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych.

Złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek organów nadzorczych spółek prywatnych i komunalnych.

W związku z obsługą wielu przedsiębiorców z różnych branż na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, posiada duże doświadczenie praktyczne umożliwiające doradztwo Klientom w szerokim spektrum spraw związanych z prowadzeniem działalności z jednoczesnym zrozumieniem dla potrzeb Klienta w zakresie praktycznego zastosowania obowiązujących przepisów. Czynnie uczestnicy w prowadzonej przez Klienta działalności począwszy od doradztwa w zakresie podstawowych spraw kadrowych do doradztwa w procesach związanych z przekształceniem form prowadzonej działalności.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.