Z największą przyjemnością informujemy, iż w prowadzonych przez Kancelarię sprawach dotyczących zwrotu kwot pobranych przez towarzystwa ubezpieczeń w związku z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w ostatnim czasie zapadło wiele wyroków korzystnych dla konsumentów.

Sądy w pełni podzielają argumentację Kancelarii, iż zapisy umów pozwalające towarzystwom na pobieranie określonej kwoty pieniężnej w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy stanowią niedozwolone postanowienia umowne w obrocie konsumenckim oraz stanowią nieuczciwą praktykę rynkową.

W przypadku umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym sukcesem kończą się również sprawy dotyczące unieważnienia umów i zwrotu całości składek wpłaconych na produkt.

Zachęcamy do zapoznania się z profilem Kancelarii na portalu facebook. Znajdą tam Państwo informację o wyrokach zapadających w indywidualnych sprawach prowadzonych przez Kancelarię.