Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Sąd wstrzymuje płatność rat na rzecz Getin Noble Bank

Data publikacji: 2020-06-02

W dniu 26 maja Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie SSO Piotra Bednarczyka uwzględnił złożony przez Kancelarię wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej z dawnym Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddział w Łodzi i zawiesił spłatę należnych na rzecz banku rat kapitałowo odsetkowych na czas trwania procesu, do czasu jego prawomocnego zakończenia.
Orzeczenie nie jest na chwilę obecną prawomocne.