Dla tych wszystkich, którzy zawarli umowy kredytu otworzyła się nowa możliwość dochodzenia roszczeń od banku w związku z tzw. ubezpieczeniem niskiego wkładu.

Postanowienie umowne, które zobowiązywało konsumentów, klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. (dawniej Lukas Bank), do przystąpienia do tego ubezpieczenia zostało uznane za niedozwolone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Podobną decyzję Sąd wydał w odniesieniu do postanowienia stosowanego przez mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A.). Klauzule podobne do tych wpisanych do rejestru niedozwolonych klauzul umownych stosowane były w wielu umowach kredytowych przez wiele instytucji bankowych.

Klauzule obligujące Klientów do pokrycia kosztów ubezpieczenia przewidzianego wyłącznie w interesie banku i zabezpieczającego wyłącznie jego interes, stanowią niedozwolone postanowienia umowne, a co za tym idzie wszelkie pobrane z tego tytułu kwoty należy uznać za pobrane bezprawnie.

Kancelaria pomaga Klientom w dochodzeniu roszczeń od banków w związku z postanowieniami umów kredytowych dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu. Kancelaria pomaga Klientom w odzyskaniu bezprawnie pobranych przez bank kwot.