Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Wyrok SOKIK w sprawie odwołania Idea Bank od decyzji Prezesa UOKIK z grudnia 2015 r.

Data publikacji: 2018-01-07

W dniu 7 grudnia 2017 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok (XVII AmA 7/15) w sprawie odwołania Idea Bank od decyzji Prezesa UOKIK z października 2014 r. nakładającej na bank karę finansową za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

UOKiK stwierdził, że spółka wprowadzała konsumentów w błąd, sposobem w jaki prezentowała możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Idea Bank nie informował o ryzyku poniesienia strat związanych z inwestycją, a także o opłatach naliczanych za rozwiązanie umowy w trakcie jej trwania. Urząd nałożył na spółkę kare pieniężną w wysokości ponad 4 mln zł.

Po rozpatrzeniu sprawy, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że zachowanie pracowników Idea Banku wprowadzało konsumentów w błąd. W ocenie sądu klienci mają prawo oczekiwać od pracowników banku, będących profesjonalistami, rzetelnej informacji. Sąd zauważył jednak, że spółka zaprzestała stosowania zakwestionowanej praktyki we wrześniu 2013 r., czyli jeszcze przed wszczęciem przez prezesa UOKiK postępowania. Ponadto, zdaniem sądu, okolicznością łagodzącą w sprawie były także mała liczba lokali banku i mała ilość zawartych polis. W związku z tym SOKiK zmienił decyzję UOKiK i obniżył wysokość kary finansowej do 1,5 mln zł.