Mecenas Aneta Zaleska specjalizuje się w sprawach związanych z rynkiem finansowym i kapitałowym. W tym zakresie reprezentuje klientów indywidualnych w sporach z instytucjami finansowymi, w tym szczególności bankami, emitentami obligacji, czy towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Od wielu lat z sukcesem reprezentuje Klientów w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz pośrednikami ubezpieczeniowymi, dochodząc zwrotu należnych im środków w związku z umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (tzw. polisolokaty).

Mecenas Aneta Zaleska specjalizuje się również w sprawach dotyczących umów kredytowych powiązanych z walutą obcą. Od wielu lat prowadzi w tym zakresie postępowania sądowe przeciwko bankom o unieważnienie umów kredytowych powiązanych z walutą obcą, jak i odzyskanie kwot pobranych przez banki w związku ze stosowaniem niedozwolonych postanowień umownych.

Niezależnie od powyższego Mecenas Aneta Zaleska posiada wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych i spadkowych. Zajmuje się również obsługą podmiotów gospodarczych, jak również wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzi również sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia.

Kieruje pracą Kancelarią i osobiście nadzoruje wszystkie prowadzone przez Kancelarię sprawy.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas wieloletniej pracy w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przez wiele lat Adwokat – członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Aktualnie radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.