Kancelaria w ostatnim czasie odniosła wiele sukcesów w dochodzeniu roszczeń z polisolokat, w sytuacji podpisania przez konsumenta aneksu do umowy ubezpieczenia zaoferowanego przez towarzystwo w wykonaniu decyzji wydanych przez Prezesa UOKIK.

Mimo podpisania aneksów do umów ubezpieczenia, modyfikujących dotychczasowe konsekwencje finansowe związanie z wcześniejszym rozwiązaniem umowy tj. obniżających wysokość pobieranych opłat, Klienci Kancelarii odzyskali całość pobranych przez towarzystwo ubezpieczeniowe kwot. W efekcie, rozwiązując umowę, nie ponieśli żadnych negatywnych konsekwencji finansowych i ostatecznie wypłacona została na ich rzecz całość środków zgromadzonych na rachunku jednostek funduszy.

Wskazać w tym zakresie należy na następujące, prawomocne rozstrzygnięcia:

1) V Ca 733/17 – wydany w sprawie dotyczącej polisy w towarzystwie Generali Życie TU S.A.,

2) V Ca 769/17 – wydany w sprawie dotyczącej polisy w towarzystwie Generali Życie TU S.A.,

3) V Ca 772/17 – wydany w sprawie dotyczącej polisy w towarzystwie Generali Życie TU S.A.,

4) V Ca 976/17 – wydany w sprawie dotyczącej polisy w towarzystwie Generali Życie TU S.A.,

5) V Ca 1223/17 – wydany w sprawie dotyczącej polisy w towarzystwie Generali Życie TU S.A.,

6) V Ca 1561/17 – wydany w sprawie dotyczącej polisy w towarzystwie AXA Życie TU S.A.,

7) V Ca 1778/17 – wydany w sprawie dotyczącej polisy w towarzystwie Generali Życie TU S.A.

Wszystkie ww. sprawy prowadzone były przez radcę prawnego Anetę Zaleską.