Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Korzyści z wytoczenia sprawy przeciwko bankowi – konkretne symulacje liczbowe

Data publikacji: 2020-02-01

Klienci często pytają, jakie faktycznie korzyści odniosą z wytoczenia sprawy przeciwko bankowi postanowiliśmy przedstawić kilka konkretnych symulacji liczbowych obrazujących korzyści finansowe wynikające z faktu odfrankowienia umowy.

Przypomnijmy, iż odfrankowienie oznacza pozbawienie umowy związku z kursem CHF, ze skutkiem od daty zawarcia umowy, z zachowaniem pozostałych pozostałych jej warunków, zwłaszcza w zakresie korzystnego oprocentowania opartego o wskaźnik referencyjny Libor. W praktyce odfrankowienie oznacza konieczność zwrotu przez bank kwoty nadpłaconej na skutek stosowanego mechanizmu indeksacji (bez zastosowania tego mechanizmu należne raty byłyby znacznie niższe), jak również konieczność ustalenia salda zadłużenia kredytu na nowym, niższym poziomie.

Jakie więc są przykładowe korzyści przy odfrankowieniu umowy?

Przykład 1

Kwota kredytu: 170.000 PLN
Data zawarcia umowy: 2006 r.
Okres kredytowania: 360 m-cy (30 lat)
Aktualna wysokość zadłużenia w PLN: ok.160.000 PLN

Korzyści: łącznie ok. 62.000 PLN
Wysokość nadpłat: ok. 12.000 PLN
Zmniejszenie salda zadłużenia w PLN: o ok. 50.000 PLN

Przykład 2

Kwota kredytu: 260.000 PLN
Data zawarcia umowy: 2006 r.
Okres kredytowania: 360 m-cy (30 lat)
Aktualna wysokość zadłużenia w PLN: ok. 280.000 PLN

Korzyści: łącznie ok. 154.000 PLN
Wysokość nadpłat: ok. 54.000 PLN
Zmniejszenie salda zadłużenia w PLN: o ok. 100.000 PLN

Przykład 3

Kwota kredytu: 490.000 PLN
Data zawarcia umowy: 2007 r.
Okres kredytowania: 360 m-cy (30 lat)
Aktualna wysokość zadłużenia w PLN: ok. 650.000 PLN

Korzyści: łącznie ok. 420.000 PLN
Wysokość nadpłat: ok. 120.000 PLN
Zmniejszenie salda zadłużenia w PLN: o ok. 300.000 PLN