Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej (prawo autorskie), prawie teleinformatycznym ze szczególnym uwzględnieniem umów z branży IT, w prawie dotyczącym nieruchomości w tym budowlanym, zamówieniach publicznych, jak również w prawie rodzinnym i administracyjnym. Prowadzi postępowania sądowe i administracyjne. Do głównego zakresu praktyki należy  przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych, w tym umów nienazwanych, głównie z branży IT. Jak również bieżące doradztwo prawne podmiotom gospodarczym w zakresie wykonywanej działalności.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas wieloletniej pracy zarówno świadcząc usługi jako in house lawyer bezpośrednio u klientów korporacyjnych, jak i pracując w renomowanych kancelariach prawnych. Tym samym posiada doświadczenie w  obsłudze zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych,  zarówno z poziomu kancelarii zewnętrznej, jak i z punktu widzenia wewnętrznej struktury obsługiwanych klientów korporacyjnych z następujących branż:  informatycznej i teleinformatycznej (ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich), budowlanej (umowy budowalne w tym FIDIC), obsługi nieruchomości (w zakresie obrotu i najmu nieruchomości wielkopowierzchniowych).

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację adwokacką. Obecnie członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.