Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Spadki, podział majątku, warszawa mazowieckie

Prawo podatkowe

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego, zarówno w zakresie bieżącej działalności gospodarczej jak i strategicznego planowania podatkowego.
Usługi doradztwa podatkowego, które świadczone są zarówno niezależnie, jak i równolegle z usługami doradztwa prawnego, zapewniają naszym klientom kompleksowość obsługi we wszystkich kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej obszarach. Umożliwia to uwzględnianie uwarunkowań podatkowych w doradztwie prawnym oraz proponowanie rozwiązań generujących oszczędności podatkowe dla naszych klientów.

Ponadto oferujemy między innymi:

  • przygotowywanie opinii podatkowych oraz konsultacje w zakresie bieżących problemów związanych ze stosowaniem prawa podatkowego,
  • opracowywanie wniosków do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego,
  • doradztwo podatkowe i planowanie podatkowe przy zawieraniu umów (w tym doradztwo podatkowe w procesach inwestycyjnych),
  • doradztwo podatkowe i planowanie podatkowe w zakresie łączenia podziału oraz przekształcania spółek,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sporach z organami podatkowymi