Prezes UOKIK już po raz drugi zajął stanowisko w kwestii kredytów w CHF. Tym razem skierował on do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pismo zawierające istotny pogląd dla toczącej się przed tamtejszym Sądem sprawy z powództwa konsumentów przeciwko mBank S.A.

Z przedstawionego przez Prezesa UOKIK stanowiska wynika, iż klauzule stosowane przez mBank w umowach kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem CHF, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania oraz sposób ustalania wysokości kwoty kredytu hipotecznego waloryzowanego do franka szwajcarskiego i rat kapitałowo-odsetkowych są niedozwolonymi postanowieniami umownymi w rozumieniu art. 385¹§ 1 kc.

Pogląd wyrażony przez Prezesa UOKIK dotyczy umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2006 r. Faktycznie jego wydźwięk jest jednak znaczenie szczerszy. Stanowisko zaprezentowane przez Prezesa UOKIK pomóc może wielu konsumentom toczącym spory z instytucjami bankowymi w związku z umowami kredytów hipotecznych.

„Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy” od kilku lat pomaga Klientom w sporach związanych ze stosowaniem w obrocie konsumenckim niedozwolonych klauzul umownych, w tym między innymi w sporach związanych z kredytami w walutach obcych.

Więcej na temat: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12566