Kancelaria Radcy Prawnego Zaleska i Współpracownicy

Kancelaria prawna, obsługa spółek, ksh, podatki

UNWW – kolejny ogólny pogląd wydany przez Prezesa UOKIK

Data publikacji: 2019-02-20

Prezes UOKIK opublikował III ogólny istotny pogląd w sprawach dotyczących kredytów frankowych.

Tym razem odnosi się on do kwestii klauzul dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zamieszczanych w umowach kredytowych.

W ocenie Prezesa UOKIK, naruszeniem dobrych obyczajów i rażącym naruszeniem interesów konsumentów jest tworzenie przez przedsiębiorców postanowień umownych, które są niedookreślone, nieprecyzyjne i tworzą pozory ochrony ubezpieczeniowej, obciążając przy tym wszystkimi kosztami konsumentów ustalanymi w nietransparentny sposób.

Jak wskazuje Prezes UOKIK, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, jako zabezpieczenie spłaty kredytu, samo w sobie nie jest niedozwolone, jednak sprzeczne z dobrymi obyczajami jest takie ukształtowanie postanowień dotyczących UNWW, które:

  • nie pozwalają konsumentom ustalić ich praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia,ony ubezpieczeniowej,
  • nie pozwalają konsumentom ustalić ich praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia,
  • nie określają wysokości, sposobu i zasad kształtowania się należnej opłaty, którą konsumenci muszą ponieść z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,

  • zobowiązują konsumentów do pokrycia kosztów składki ubezpieczeniowej, nawet wówczas gdy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej spłaciliby część kredytu objętą ubezpieczeniem,
  • nie określają maksymalnego okresu trwania ubezpieczenia.

Więcej na: https://finanse.uokik.gov.pl/chf/kalendarium/trzeci-ogolny-istotny-poglad-prezesa-uokik-ws.-klauzul-dotyczacych-ubezpieczenia-niskiego-wkladu-wlasnego