Od 1 kwietnia 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie ruszył nowo utworzony XXVIII Wydział Cywilny właściwy dla rozpoznawania wyłącznie tzw. spraw frankowych.
Do XXVIII Wydziału Cywilnego kierowane są wszystkie nowe pozwy frankowe tj. sprawy które wpłyną do Sądu Okręgowego w Warszawie po dniu 1 kwietnia. Dodatkowo w Wydziale tym rozpoznawane będą toczące się już sprawy rozpoznawane do tej pory przez sędziów, którzy z innych Wydziałów lub Sądów przeszli do rozpoznawania spraw w Wydziale XXVIII. Pozostałe sprawy frankowe, rozpoznawanie przez innych sędziów orzekających w pozostałych Wydziałach Cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie rozpoznawane będą bez zmian, zgodnie z dotychczasowym przydziałem spraw.


Co to oznacza?
A mianowicie tyle, iż w przypadku kredytobiorców którzy stosunkowo szybko zdecydują się na sądową drogę dochodzenia roszczeń i skierują pozew do sądu, jest szansa na stosunkowo szybkie jej rozpoznanie i uzyskanie korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia. Przypomnijmy, iż obecne obciążenie sędziów orzekających w poszczególnych wydziałach Sądu Okręgowego w Warszawie powoduje, iż przecięty czas rozpoznania sprawy przeciwko bankowi wynosi od 3 – 5 lat. Perspektywa zaś zakończenia postępowania w I Instancji w perspektywie 12 – 24 miesięcy, co wydaje się być realne, jest bardzo atrakcyjna. Na chwilę obecną przynajmniej część sędziów skierowana do orzekania w XXVIII Wydziale Cywilnym nie powinna być nadmiernie obciążona ilością spraw frankowych. Oczywiście, mając na uwadze ogromną ilość spraw przeciwko bankom wpływających z miesiąca na miesiąc do Sądu Okręgowego w Warszawie stan ten z całą pewnością ulegnie szybkiej zmianie.
Dlatego też wszyscy Ci, którzy rozważają skierowanie sprawy do Sądu winni uwzględnić powyższe przy podejmowaniu decyzji.
Aktualnie XXVIII Wydział Cywilny tworzy 12 sędziów, z Przewodniczącym Wydziału w osobie SSO Tomasza Niewiadomskiego oraz Zastępcą Przewodniczącego w osobie dobrze znanego wszystkim frankowiczom SSO Piotra Bednarczyka.
Pozostali sędziowie tworzący XXVIII Wydział Cywilny to:
SSO Dawid-Birska Katarzyna
SSO Lizakowska-Bytof Iwona
SSO Karczewska Joanna
SSO Krekora Paweł
SSO Lipiński Andrzej
SSO Popłonyk Daria
SSO Spalińska Kamila
SSO Wiśniewska-Wiecha Ewa
SSO Wlekły-Pietrzak Agnieszka
SSO Stosio Paweł

Część spośród ww. sędziów ma już doświadczenie w orzekaniu w sprawach frankowych, a co najważniejsze – orzeczenia korzystne dla frankowiczów.